Връщане на продукт

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:


До: "ч.л Наталия Атанасова" 


С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите с договореното.


Предмет на рекламацията:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Поръчано на/получено на - …………………………………


Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):


    Възстановяване на платената сума;

    Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното;

    Отбив от цената;

    Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите.


Прилагам следните документи (заградете желаната опция):


    касова бележка или фактура;

    протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

    други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


Размер на претендираната сума: …………………………………………………………………


Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………


Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………


Подпис на потребителя (само при подаване на хартия): …………………………………………………………………


Дата: …………………………………Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:


(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)


До _______________________________________


С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………


Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….


Адрес на потребителя/ите - …………………………………………………………………………………………………


Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….


(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)


Дата: ……………………………………………

Пишете ни 
    * Общите условия
    * Условията за Лични Данни
    При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта:
    © 2022 Powered by Now.bg